สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564

สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 16 ราย กลับจากต่างจังหวัด 66 ราย รวมรายใหม่วันนี้ +82 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ข้อมูลเบื้องต้น ติดเชื้อในจังหวัด 16 ราย - อ. เมืองชัยภูมิ 9 ราย - อ.แก้งคร้อ 2 ราย - อ. บำเหน็จณรงค์ 2 ราย - อ. จัตุรัส 1 ราย - อ. หนองบัวระเหว 1 ราย - อ.หนองบัวแดง 1 ราย รายละเอียด ติดตามได้ทาง การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชัยภูมิ เวลา 13.30 น. ทางเพจชัยภูมิ มีดี ผู้ป่วยสะสม 7,423 ราย กำลังรักษาอยู่ 2,730 ราย รักษาหายแล้ว 4,634 ( วันนี้ +86 ราย) เสียขีวิตสะสม 59 ราย (วันนี้ + 0 ราย)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :