สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564

สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

 วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 28 ราย กลับจากต่างจังหวัด 87 ราย รวมรายใหม่วันนี้ +115 ราย ข้อมูลเบื้องต้น 1. ติดเชื้อนอกจังหวัด 87 ราย 2. ติดเชื้อในจังหวัด 28 ราย - อ. เมืองชัยภูมิ 14 ราย - อ. บำเหน็จณรงค์ 6 ราย - อ.แก้งคร้อ 5 ราย - อ.บ้านแท่น 1 ราย - อ. ภักดีชุมพล 1 ราย - อ.หนองบัวแดง 1 ราย รายละเอียดติดตามได้ในการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชัยภูมิ เวลา 13.30 น. ผู้ป่วยสะสม 6,749 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,262 ราย รักษาหายแล้ว 2,435 ( วันนี้ +98 ราย) เสียขีวิตสะสม 51 ราย (วันนี้ + 3 ราย)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :