จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว "ฟรี" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สัตว์ที่จะมารับบริการผ่าตัดทำหมันจะต้องมี สุขภาพแข็งแรง อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และต้อง งดน้ำ งดอาหาร ก่อนนำมารับบริการ 6 - 8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสำลักอาหารขณะผ่าตัด และหากสนใจทราบข้อมูล หรือ คำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 812 -334 ต่อ 13 หรือ 044 - 811 -928คะแนนโหวต :