“ชัยภูมิ” รับมอบ เตียงสนาม เพื่อใช้งานที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2564 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด โดยนางวันดี อัครวงศ์วิจิตร ผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย จัตุนวรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการจัดการวัตถุดิบ นายวิรัช โวศรี ผู้จัดการแผนกมวลชนสัมพันธ์ ได้สนับสนุนเตียงสนาม จำนวน 25 เตียง ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายดุสิต หิรัญวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายสุรพงษ์ ญาติสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ อาคารเอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิคะแนนโหวต :