สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564 / 65 งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2564 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :