เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

                    เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งปัจจุบันโลหิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก และในปีนี้สภากาชาดไทยได้จัดทำโครงการ "Plus 1" เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี2 (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) โดยผู้รับบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ปีละ 4 ครั้ง และไม่เป็นอันตรายกับผู้บริจาค

                    เชิญชวนข้าราชการ พนักงงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตตามแผนปฎิบัติงานรับบริจาคโลหิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสถานที่รับบริจาคโลหิต โทร. 0-4481-1558คะแนนโหวต :