งานประจำปีเจ้าพ่อพยาแลและงานกาชาด

จังหวัดชัยภูมิมีการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงเจ้าพ่อพญาแลหรือพระยาภักดีชุมพล(แล)ผู้เป็นเจ้าเมืองคนแรกที่ได้ก่อตั้งและทำนุบำรุงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เมืองชัยภูมิจนรุ่งเรื่องมาตราบเท่าทุกวันนี้งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลได้จัดติดต่อกันมาทุกปี นับตั้งแต่มีการก่อสร้างและเปิดอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2510 นายช่วย นนทะนาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยนั้น เป็นผู้ริ่เริ่มจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ หลังจากนั้นเป็นต้นมา จังหวัดชัยภูมิก็ได้จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณรอบวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพลและบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีพิธีสำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล (แล) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปาว่าเจ้าพ่อพญาแลมีพิธีถวายช้างให้เป็นบริวารเจ้าพ่อมีการแห่ขบวนทางศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ จึงถือเป็นงานกาชาดประจำปีด้วย

     คะแนนโหวต :