สำนักงานเทศบาล ตำบลคอนสาร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

              เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างของเทศบาลตำบลคอนสาร 

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ทักษะ) สำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานปลัดเทศบาล งานบริหารบุคคล โทร 044 - 876 - 688

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :