สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2564

สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 38 ราย กลับจากต่างจังหวัด 131 ราย รวมรายใหม่วันนี้ +169 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ข้อมูลเบื้องต้น ติดเชื้อในจังหวัด 38 ราย - อ. เมืองชัยภูมิ 19 ราย - อ.แก้งคร้อ 5 ราย - อ.เกษตรสมบูรณ์ 4 ราย - อ. จัตุรัส 4 ราย - อ. บ้านแท่น 2 ราย - อ. คอนสวรรค์ 1 ราย - อ.บ้านเขว้า 1 ราย - อ. บำเหน็จณรงค์ 1 ราย - อ.หนองบัวแดง 1 ราย รายละเอียด อยู่ระหว่างลงพื้นที่สอบสวนโรค ผู้ป่วยสะสม 7,231 ราย กำลังรักษาอยู่ 2,687 ราย รักษาหายแล้ว 4,489 ( วันนี้ +77 ราย) เสียขีวิตสะสม 58 ราย (วันนี้ + 1 ราย)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :