สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564

สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ  วันที่ 20 สิงหาคม 2564

วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 18 ราย กลับจากต่างจังหวัด 102 ราย รวมรายใหม่วันนี้ +120 ราย และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย ข้อมูลเบื้องต้น 1. ติดเชื้อนอกจังหวัด 102 ราย 2. ติดเชื้อในจังหวัด 18 ราย - อ. เมืองชัยภูมิ 7 ราย - อ.ภักดีชุมพล 5 ราย - อ.เกษตรสมบูรณ์ 1 ราย - อ.หนองบัวแดง 1 ราย - อ. คอนสาร 1 ราย - อ.จัตุรัส 1 ราย - อ.บ้านเขว้า 1 ราย - อ.คอนสวรรค์ 1 ราย รายละเอียด ติดตามได้จาก การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชัยภูมิ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางเพจ ชัยภูมิ มีดี ผู้ป่วยสะสม 7,062 ราย กำลังรักษาอยู่ 2,596 ราย รักษาหายแล้ว 4,409 ( วันนี้ +60 ราย) * มีการปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยรักษาหาย ข้อมูลยืนยัน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เสียขีวิตสะสม 57 ราย (วันนี้ + 4 ราย)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :