คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม สำหรับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิคะแนนโหวต :