เกษตรสมบูรณ์ เปิด “รพ.สนามเกษตรรวมใจ 1”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนิน ของโรงพยาบาลสนาม “เกษตรรวมใจ1” อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านยาง ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมใจของชาวเกษตรสมบูรณ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 80 เตียง

โดยในวันนี้ นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์, แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์, นายนิมิตร จรัสสุริยสกุล สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ คปสอ.เกษตรสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ และคณะพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม “เกษตรรวมใจ 1” อ.เกษตรสมบูรณ์คะแนนโหวต :