ปิด 5หมู่บ้านแหล่งปลูกมะม่วงส่งออกอำเภอหนองบัวแดง แต่ผ่อนปรนให้พ่อค้าเข้าไปรับซื้อผลผลิตได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

วันนี้ (27เมษายน 2564) ในช่วงเช้า นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมประชุมและมอบนโยบายในการแก้ไขและป้องกัน โรคระบาดโควิด-19 ที่อำเภอหนองบัวแดง โดยได้มอบนโยบายให้กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้มงวดมาตรการทุกคนต้องสวมหน้ากากเมื่อออกนอกเคหสถาน ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามก็ให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

สำหรับมาตรการปิดหมู่บ้าน 5 หมู่บ้านของตำบลนางแดดโซนบ้านหล่น บ้านนายายชี บ้านห้วยสามคลองบ้านชีบน และดอนเขาเขียว ขอความร่วมมือชาวบ้านไม่ให้ออกมานอกหมู่บ้าน ให้อยู่แต่ในบ้านจนกว่าจะครบ 14 วันคือ 7 พฤษภาคม 2564 ส่วนด้านการจำหน่ายสินค้า หรือการค้าขายให้ใช้ชีวิตแบบนิวนอมอล ตามมาตรการที่รัฐกำหนด โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่จำหน่ายมะม่วงในช่วงนี้ ขอความร่วมมือให้หยุดการนำแรงงานจากต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ ส่วนมะม่วงที่ค้างอยู่สามารถจำหน่ายได้โดยติดต่อและแจ้งที่ด่านว่าจะมีการมารับมะม่วงเวลาเท่าใด จำนวนกี่คน ที่จะเข้าพื้นที่รถหมายเลขทะเบียนใดแล้ว เข้าไปรับมะม่วงให้รีบออกมาพร้อมทั้งผู้ที่จะนำมะม่วงไปจำหน่าย ให้รีบไป รีบกลับ

ในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมประชุมและมอบนโยบายในการแก้ไขและป้องกัน โรคระบาดโควิด-19 ที่อำเภอภักดีชุมพล ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่มีราษฎรติดเชื้อโควิด-19 ถึง 14 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1คน ขณะที่ยังมีผู้เสี่ยงสูงที่รอผลการพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการอีก 120 คน เสียงต่ำอีก 65 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งค้นหากลุ่มผู้สัมผัส ที่อาจยังตกหล่นมาตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุด พร้อมกับย้ำการสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน ทางด้านคณะทำงานของอำเภอภักดีชุมพล มีแนวทางดำเนินงานไว้แล้ว คือจะมีการใช้ระบบไอทีเข้ามาติดตามกลุ่มเสี่ยงทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มเสี่ยงทุกคนจะไม่ไปแพร่เชื่อในวงรอบอื่นอีก

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ขอความร่วมมือชาวชัยภูมิทุกคนร่วมกันสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรอบนี้ให้ได้โดยปฎิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาอย่างเคร่งคัด

//////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :