สำนักงานสรรพากรชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ "คนละครึ่งอย่างไรไม่กังวลเรื่องภาษี"

กรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ "คนละครึ่งอย่างไรไม่กังวลเรื่องภาษี" และ "คู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ คนละครั่ง" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการนำรายได้รับจากโครงการคนละครึ่งมาคำนวณภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้อย่างถูกต้อง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ โทร 0-44-82-2084-5 หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :