ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 1

           นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 1 สำรหับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2565 และมีกำหนดเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน มีสิทธิได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันที่ 1 ธันวามคม 2564 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 1 กิโลกรัมละ 2.63 บาท ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในแก่เกษตรกรคะแนนโหวต :