มหาวิทยาลัยมหาสารคามประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

               มหาวิทยาลัยมหาสารคามประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฎิบัติงานพัสดุรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและได้เรียนรู้ปัญหาการแก้ไข การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่พบในการดำเนินงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการจะจัดในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดาว์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวนฤมล พันธุชา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 5645 หรือ อีเมล naruemon.p@acc.msu.ac.th


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :