ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่2

              กรมส่งเสริมวัฒธรรม ดำเนินโครงการการประกวดทำคลิป"สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนันสนุนให้เด็ก เยาชน และประชาชน ใช้มารยาทไทย และมารยาทในสังคมช่วยแก้ไขปัญหาจราจร โดยให้เด็ก เยาวชน สร้างสรรค์ผลงาน แนวคิด และทักษาะผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย" โดยมีกลุ้มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และนิสิต นักศึกษา ชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัคร และส่งผลงานประกวด ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2564

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.twtvdo หรือติดต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทร. 044-056335 คะแนนโหวต :