สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาขอเชิญสั่งซื้อ ลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย

                   ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสั่งซื้อลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย จังหวัดพะเยา ทำตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เปิดจองสินค้าแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 11 พ.ค.นี้ เผยจุดเด่นเป็นสินค้า GI และหนึ่งปีมีให้บริโภคเพียงเดือนเดียว สามารถสั่งซื้อลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยจากเกษตรกรผู้ผลิตจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถส่งแบบแจ้งความต้องการสั่งซื้อ ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ E-mail : cy-ops@moc.go.th หรือหมายเลขโทรสาร 0 4482 1409 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :