องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว พนักงงานจ้้างตามภารกิจ         

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :