สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชกาารเฉพาะกิจ 6 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเฉพาะกิจ.pdf |


คะแนนโหวต :